proheadase_HK97

id: TIGR01543
name: proheadase_HK97
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: phage prohead protease, HK97 family

Parent Functions

idname
44706Other