thiS

id: TIGR01683
name: thiS
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: thiamine biosynthesis protein ThiS

Parent Functions

idname
44759Thiamine