C_GCAxxG_C_C

id: TIGR01909
name: C_GCAxxG_C_C
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: C_GCAxxG_C_C family protein