PFLE_PFLC

id: TIGR02494
name: PFLE_PFLC
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: glycyl-radical enzyme activating protein family