type_IV_pilW

id: TIGR02521
name: type_IV_pilW
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: type IV pilus biogenesis/stability protein PilW