ExbD_1

id: TIGR02803
name: ExbD_1
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: TonB system transport protein ExbD