exosort_Gpos

id: TIGR03110
name: exosort_Gpos
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: exosortase family protein XrtG