glyc2_xrt_Gpos1

id: TIGR03111
name: glyc2_xrt_Gpos1
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: putative glycosyltransferase, TIGR03111 family