VI_zyme

id: TIGR03357
name: VI_zyme
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: type VI secretion system lysozyme-related protein