agmatine_aguB

id: TIGR03381
name: agmatine_aguB
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: N-carbamoylputrescine amidase

Parent Functions

idname
44644Polyamine biosynthesis