non-membrane spanning protein tyrosine phosphatase activity

id: GO:0004726
name: non-membrane spanning protein tyrosine phosphatase activity
namespace: molecular_function
type: go
obsolete: False

Description: Catalysis of the reaction: non-membrane spanning protein tyrosine phosphate + H2O = non-membrane spanning protein tyrosine + phosphate.

Parent Functions

idname
GO:0004725protein tyrosine phosphatase activity