thiM

id: TIGR00694
name: thiM
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: hydroxyethylthiazole kinase

Parent Functions

idname
44759Thiamine