psbA

id: TIGR01151
name: psbA
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: photosystem q(b) protein

Parent Functions

idname
44662Photosynthesis