thiL

id: TIGR01379
name: thiL
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: thiamine-monophosphate kinase

Parent Functions

idname
44759Thiamine