thiamin_ThiO

id: TIGR02352
name: thiamin_ThiO
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: glycine oxidase ThiO

Parent Functions

idname
44759Thiamine