ycfN_thiK

id: TIGR02721
name: ycfN_thiK
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: thiamine kinase

Parent Functions

idname
44759Thiamine