Obg_CgtA

id: TIGR02729
name: Obg_CgtA
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: Obg family GTPase CgtA

Parent Functions

idname
44696Other