tolA_full

id: TIGR02794
name: tolA_full
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: protein TolA

Parent Functions

idname
44723Pathogenesis