EpsI_fam

id: TIGR02914
name: EpsI_fam
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: EpsI family protein

Parent Functions

idname
44708Unknown substrate