GO:0044238

Sigma 54 modulation protein/ribosomal protein S30EA
Significant: 
7
p-value: 
0.04
Significant: 
5
p-value: 
0.04
Significant: 
7
p-value: 
0.04
Motif 1 Logo: 
Motif 1 Logo: 
Motif 1 Logo: 
Motif 1 Logo: 
Significant: 
4
p-value: 
0.03
Ribosomal subunit interface protein