GO:0016810

NAD+ synthetase
Apolipoprotein N-acyltransferase
Polysaccharide deacetylase
Polysaccharide deacetylase
Phosphonate metabolism protein PhnM
Polysaccharide deacetylase
Uncharacterized protein
Significant: 
2
p-value: 
0.00
Significant: 
1
p-value: 
0.04
Motif 1 Logo: