GO:0004360

glutamine-fructose-6-phosphate transaminase (isomerizing) activity

Details: 
Catalysis of the reaction: beta-D-fructose 6-phosphate + L-glutamine = D-glucosamine 6-phosphate + L-glutamate.
GO Category: 
MF
(GFA_2) PTZ00295
PTZ00295
PTZ00295
PTZ00295
(GFA_1) PTZ00295