TIGR00043

id: TIGR00043
name: TIGR00043
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: metalloprotein, YbeY/UPF0054 family

Parent Functions

idname
44696Other