non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity

id: GO:0004715
name: non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
namespace: molecular_function
type: go
obsolete: False

Description: Catalysis of the reaction: ATP + a non-membrane spanning protein L-tyrosine = ADP + a non-membrane spanning protein L-tyrosine phosphate.

Parent Functions

idname
GO:0004713protein tyrosine kinase activity