acetylgalactosaminyltransferase activity

id: GO:0008376
name: acetylgalactosaminyltransferase activity
namespace: molecular_function
type: go
obsolete: False

Description: Catalysis of the transfer of an N-acetylgalactosaminyl residue from UDP-N-acetyl-galactosamine to an oligosaccharide.

Child Functions

idname
GO:0003947(N-acetylneuraminyl)-galactosylglucosylceramide N-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0004380glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0004653polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0033207beta-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0033842N-acetyl-beta-glucosaminyl-glycoprotein 4-beta-N-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0035248alpha-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0047233N-acetylneuraminylgalactosylglucosylceramide beta-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0047237glucuronylgalactosylproteoglycan 4-beta-N-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0047238glucuronosyl-N-acetylgalactosaminyl-proteoglycan 4-beta-N-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0047273galactosylgalactosylglucosylceramide beta-D-acetylgalactosaminyltransferase activity
GO:0047277globoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase activity

Parent Functions

idname
GO:0008194UDP-glycosyltransferase activity
GO:0016758transferase activity, transferring hexosyl groups