glucuronosyltransferase activity

id: GO:0015020
name: glucuronosyltransferase activity
namespace: molecular_function
type: go
obsolete: False

Description: Catalysis of the reaction: UDP-glucuronate + acceptor = UDP + acceptor beta-D-glucuronoside.

Child Functions

idname
GO:0015018galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase activity
GO:00187159-phenanthrol UDP-glucuronosyltransferase activity
GO:0046987N-acetyllactosamine beta-1,3-glucuronosyltransferase activity
GO:0046988asioloorosomucoid beta-1,3-glucuronosyltransferase activity
GO:0046989galactosyl beta-1,3 N-acetylgalactosamine beta-1,3-glucuronosyltransferase activity
GO:0047246luteolin-7-O-glucuronide 7-O-glucuronosyltransferase activity
GO:0047247luteolin-7-O-diglucuronide 4'-O-glucuronosyltransferase activity
GO:0047278bilirubin-glucuronoside glucuronosyltransferase activity
GO:0050064luteolin 7-O-glucuronosyltransferase activity
GO:0050509N-acetylglucosaminyl-proteoglycan 4-beta-glucuronosyltransferase activity
GO:0050510N-acetylgalactosaminyl-proteoglycan 3-beta-glucuronosyltransferase activity
GO:0080116glucuronoxylan glucuronosyltransferase activity

Parent Functions

idname
GO:0008194UDP-glycosyltransferase activity
GO:0016758transferase activity, transferring hexosyl groups