diglucosyl diacylglycerol synthase activity

id: GO:0047257
name: diglucosyl diacylglycerol synthase activity
namespace: molecular_function
type: go
obsolete: False

Description: Catalysis of the reaction: 1,2-diacyl-3-O-(alpha-D-glucopyranosyl)-sn-glycerol + UDP-D-glucose = UDP + 1,2-diacyl-3-O-(alpha-D-glucopyranosyl(1,2)-O-alpha-D-glucopyranosyl)-sn-glycerol.

Parent Functions

idname
GO:0008194UDP-glycosyltransferase activity
GO:0016758transferase activity, transferring hexosyl groups