spore_YlmC_YmxH

id: TIGR02888
name: spore_YlmC_YmxH
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: sporulation protein, YlmC/YmxH family

Parent Functions

idname
44726Sporulation and germination