spore_YpeB

id: TIGR02889
name: spore_YpeB
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: germination protein YpeB

Parent Functions

idname
44726Sporulation and germination