DVU0449 DVU0449 Protein-glutamate methylesterase

Help

Orthologues Paralogues
Catalytic Activity COG
Protein L-glutamate O(5)-methyl ester + H(2)O = protein L-glutamate + methanol. {ECO:0000256|SAAS:SAAS00158464}. (NT) COG1352 | Methylase of chemotaxis methyl-accepting proteins
WT.MOLS4 WT.MOLS4_NO3 WT.MOYLS4.1 WT.MOYLS4.2
Log in to post comments