GO:0043169

Malto-oligosyltrehalose trehalohydrolase
Trehalose synthase
1,4-alpha-glucan branching enzyme GlgB
Significant: 
2
p-value: 
0.02
Significant: 
2
p-value: 
0.02
Significant: 
2
p-value: 
0.03
Significant: 
2
p-value: 
0.02
Significant: 
2
p-value: 
0.01
Significant: 
2
p-value: 
0.01
Significant: 
2
p-value: 
0.04