I6XD69 pks12, Rv2048c, RVBD_2048c

Title id ORF names Protein names PubMed ID Short Synonyms EnsemblBacteria
I6XD69 I6XD69_MYCTU
Malonyl CoA-acyl carrier protein transacylase (EC 2.3.1.39)
RVBD_2048c Polyketide synthase Pks12 9634230, 12368430, 20980199, pks12 pks12, Rv2048c, RVBD_2048c AFN49989, CCP44821,
Gene3D HAMAP PANTHER Pfam PIRSF PRINTS ProDom PROSITE SMART SUPFAM
1.10.1200.10, 3.40.366.10, 3.40.47.10, 3.40.50.720, 3.90.180.10, PF00698, PF08240, PF00107, PF00109, PF02801, PF08659, PF00550 PS50075, PS00606, PS00012 SM00827, SM00826, SM00829, SM00822, SM00825, SM00823, SSF47336, SSF50129, SSF52151, SSF53901, SSF55048
PDB Protein Model Portal
EC number KEGG KO UniPathway
K12436,
HOGENOM KEGG KO OMA OrthoDB
K12436,